ΗΕΤΑΙΡΊΑ ΜΑΣ

Ο σκοπός και οι αρχές μας PCR

Η Primary Care Recruitment είναι εταιρία medical recruitment, έχει δημιουργηθεί για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίας για επαγγελματίες στον χώρο της υγεία, καλύπτοντας θέσεις εργασίας και Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το όραμά μας είναι η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού μοντέλου για την παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα της υγείας. Η εξειδικευμένη ομάδα μας κρίνει και αξιολογεί τα προσόντα κάθε υποψηφίου ξεχωριστά και τον φέρνει σε επαφή με τον εργοδότη που τον αναζητά.

Θέλουμε να παρέχουμε τα υψηλότερα επίπεδα στήριξης κατά την πρόσληψη για τους υποψηφίους και τους συνεργάτες μας , από την διαδικασία την επιλογή, προετοιμασία , έγγραφη ου υποψηφίου στο μητρώο, την προσφορά θέσης εργασίας και τελική πρόσληψη. Επιπλέον δίνομαι ιδιαίτερη βάση στην επαγγελματική εξέλιξη του κάθε μας υποψηφίου.

Why use PCR?

Collectively our expertise is significant; we can manage anything from a single assignment through to an international medical recruitment campaign. Quality assurance is an integral part of our operation ensuring that correct procedures are followed throughout the entire process. We verify registration against relevant medical boards internationally and locally.

We provide expert advice assist with relocation for newly placed candidates and offer a support service which in turn ensures a better understanding and experience for all parties involved. The service also involves a meet and greet from day one to a 3 & 6 month placement review.

  • We have years of experience in Medical Recruitment.
  • We have an extensive Medical Database of excellent candidates for all grade levels.
  • We follow a process of rigorous screening and ensure that every detail is attended to.
  • We understand our client needs to streamline recruitment process, minimize expenses and work within budget constraints.

For more information please apply on-line now.

career management
nurses
PCR map

What PCR does

The success of Primary Care Recruitment lies within  the experience of its management team and personnel and within its location in the EU market. With offices in Porto (Portugal) and Dublin (Ireland) and with agreements with other offices in Europe, our multi-linguist personnel opperate across Europe. As a result health care placements across all of Europe are possible.

© 2015 primarycarerecruitment.ie

Privacy Policy