Proces rekrutacyjny krok po kroku

Niezależnie od tego z którego kraju UE składasz aplikację czy w którym kraju UE szukasz zatrudnienia proces rekrutacyjny jest prosty i w każdym przypadku wygląda on ogólnie rzecz biorąc tak samo.

1 – Wymagane jest potwierdzenie uzyskanego dyplomu z zakresu opieki medycznej w kraju, w którym poszukuje się pracy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie procesu, o którym mowa skontaktuj się z nami, spróbujemy Ci pomóc. Zwykle przy procesie rejestracji wymagana jest następująca dokumentacja (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych docelowego kraju):

  • Poświadczona kopia ważnego paszportu
  • Poświadczona kopia świadectwa urodzenia (rekomendacja: Międzynarodowe Świadectwo Urodzenia)
  • Poświadczona kopia oświadczenia o niekaralności wystawionego przed właściwą instytucję w kraju rodzinnym
  • Poświadczona kopia dyplomu w zakresie zdrowia i opieki społecznej wystawionego przez instytucję kształcącą
  • Poświadczona kopia deklaracji miejscowej rady ds. opieki zdrowotnej potwierdzająca fakt rejestracji i niekaralności (Ordem dos Enfermeiros – PT, Colegio de Enfermeria – ES, Ordre des Infirmiers – FR, etc.)
  • Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów wystawionych pierwotnie w innym języku niż język oficjalny kraju przeznaczenia

2 – Przedłożenie curriculum vitae (CV) zgodnie z szablonem zamieszczonym na naszej stronie internetowej oraz wypełnienie go w formacie programu word.

3 –  Ocena umiejętności językowych przez Primary Care Recruitment podczas rozmowy wstępnej. Na tym etapie poszukujemy osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2, języka francuskiego na poziomie B1, języka niemieckiego na poziomie B1/B2 lub języka holenderskiego na poziomie A2 potwierdzoną testami standaryzowanymi. Jednak, w przypadku nie spełnienia powyższych standardów wskażemy Ci odpowiednią ścieżkę rozwoju i przedstawimy kluczowe terminy medyczne w odpowiednim języku.

4 –  Analiza aspiracji kandydata oraz doradztwo z zakresu procesu rejestracji we właściwej, preferowanej przez kandydata jurysdykcji. IM SZYBCIEJ ROPOCZNIESZ PROCES REJESTRACJI, TYM SZYBCIEJ BĘDZIEMY MOGLI DOPASOWAĆ I WYBRAĆ IPRACODAWCĘ.

5 –  Możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibach firm, podczas wydarzeń rekrutacyjnych lub poprzez technologię Skype. Kwestia ta leżeć będzie w gestii pracodawcy.

© 2015 primarycarerecruitment.ie

Privacy Policy