Wizja opieki zdrowotnej firmy

Firma PCR oparta została na wizji zakładającej nieustanny rozwój rynków opieki zdrowotnej będącej rezultatem następujących czynników:

 • globalne starzenie się populacji wynikające z udoskonaleń w dostarczaniu opieki zdrowotnej; dla przykładu średnia długość życia w wielu krajach wynosi ponad 80 lat
 • zbliżanie się do wieku emerytalnego osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego (tzw. pokolenie “baby boom”)
 • zakres ulepszonego systemu dostarczania opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się i o dużej populacji w połączeniu z dużą skalą migracji; w wymiarze międzynarodowym stwarza to również zwiększenie popytu na opiekę zdrowotną w krajach bardziej zamożnych w związku z nierównościami wysokości płac

Co więcej, daje się zaobserwować znaczącą i ciągłą integrację w obrębie sektora opieki zdrowotnej ze względu na rozpoznanie kwalifikacji o charakterze medycznym w kontekście międzynarodowym oraz standaryzację form szkolenia medycznego. Co możemy również zauważyć to fakt, iż opieka zdrowotna stanowi umiejętność rynkową w wymiarze globalnym
oraz że bariery językowe i odrębności lingwistyczne, które w przeszłości mogły stanowić realną przeszkodę, stale zanikają biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej osób rozwija swoje zdolności językowe oprócz kompetencji klinicznych.

Co odróżnia nas od innych firm?

Nasze motto to potrzeba bycia zarówno doskonałym w dostarczaniu usług, rozwojowym
w pakiecie oferowanych usług oraz posiadania umiejętności przekazywania naszego przesłania uczestnikom rynku. Wierzymy, że poniższa charakterystyka naszej wizji jest ważna z punktu widzenia dostarczania usług w zakresie rekrutacji.

 1. Wewnętrzna doskonałość kliniczna pozwalająca dokładnie zrozumieć potrzeby naszych klientów.
 2. Zdolności lingwistyczne naszego personelu pozwalające na sprawdzenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych, w tym specjalistycznej terminologii medycznej.
 3. Realna obecność na rynku zarówno podaży jak i popytu pozwalająca na dogłębne zrozumienie warunków rynku lokalnego.
 4. Umiejętność rozpoznawania pojawiających się mediów jako środków przekazu, które spełniają funkcję marketingową w stosunku do międzynarodowych profesjonalistów branży medycznej.
 5. Umiejętność rozpoznawania mediów społecznościowych celem rozwoju grup zainteresowań w obrębie branży i efektywnego wprowadzenia na rynek naszego przesłania.
 6. Rozpoznanie w zakresie rozwoju rynku zarówno pod względem podaży jak i popytu, co umożliwia tym samym wyprzedzające rozpoznanie potrzeb naszych klientów oraz ciągłe i efektywne ich zaspokajanie.
 7. Rozwój efektywnych systemów dotyczących procesów zatrudniania i kwestii danych uczestników procesu celem zapewnienia efektywnego i terminowego przetwarzania danych zarówno dla naszych klientów jak i kandydatów.
 8. Wsparcie w zakresie zarządzania procesami rekrutacji pracowników dla naszych klientów w sposób dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta celem uwzględnienia całości procesu rekrutacji oraz włączenia planowania i analiz zgodnie z oczekiwaniami.
nurses
career management
career management
nurses

Kluczowe rynki:

 • PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZE
 • LEKARZE
 • FIZJOTERAPEUCI
 • FARMACEUCI
 • DENTYŚCI

Nasz miedzynarodowy wzór ukierunkowany jest na dużej liczbie postulatów jak i ogromnym zainteresowaniu personelu medycznego.

Demand/Kraje docelowe

Wielka Brytania, Irladia, Francja, Niemcy, Belgia, Holandia,Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Arabia Saudyjska.

Supply/Kraje rezerw

Portugalia, Hiszpania, Grecja, Polska, Irlandia, Filipiny i Indie

© 2015 primarycarerecruitment.ie

Privacy Policy