Zarządzanie karierą osobistą

Historycznie rzecz biorąc, personel medyczny wyjeżdżał za granicę kraju zamieszkania w celu poszukiwania zatrudnienia, zdobycia cennych umiejętności i doświadczenia czy rozwoju kariery osobistej.

W obecnej sytuacji ekonomicznej pielęgniarka z dyplomem może napotkać problem z podjęciem pracy w ogóle. Na szczęście,
wszystkie problemy o podobnym charakterze można rozwiązać patrząc na nie z szerszej perspektywy, np. międzynarodowej.

Czasami zdobycie zatrudnienia w pożądanej przez nas branży może nie być łatwe, co więcej znalezienie pracy w branży szpitalnej zaraz po ukończeniu studiów z ograniczonym doświadczeniem może stanowić zadanie trudne do zrealizowania. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji może być sektor opieki nad osobami starszymi, w którym daje się zaobserwować znaczący popyt na tego typu opiekę z uwagi na pogłębiający się proces starzenia się populacji. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania są następujące:

  • Bezpieczeństwo stałego zatrudnienia i dobrze płatnej pracy.
  • Pozyskanie cennych zdolności w dziedzinie opieki, takich jak: planowanie, praca zespołowa, umiejętność podawania leków, opatrywania ran oraz radzenia sobie z różnym stanem zdrowia. Standardy opieki zdrowotnej nad osobami starszymi uległy znacznej poprawie i obecnie są na wysokim poziomie.
  • Szkolenie i możliwość poprawy standardu edukacyjnego również stanowi przedmiot naszej oferty.
  • Opieka nad osobami starszymi oferuje możliwości rozwoju kariery w domach wielopokoleniowych, co sprzyja rozwojowi rynku usług w tym zakresie.
career management

Bieżące trendy

Przekierowanie zasobów opieki medycznej z Portugalii, Hiszpanii i Włoch narynki angielski i irlandzki. Trend ten daje się również zauważyć jeśli chodzi o opiekę medyczną w Grecji. Jeśli poszukujesz pracy i jesteś kandydatem z dobrą znajomością języka francuskiego czy niemieckiego, istnieją możliwości podjęcia pracy zarówno w sektorze szpitalnym, jak i w sektorze opieki medycznej we Francji i Niemczech.

Zapotrzebowanie jest duże również w Holandii i na rynku belgijskim, gdzie językiem obowiązującym jest język holenderski / francuski. Zatrudnienie w tych krajach możliwe jest po odbyciu kursów językowych, jako, że rzadko spotykana jest znajomość języka holenderskiego wśród kandydatów.

Rozpiętość wynagrodzeń

Wynagrodzenie netto po opodatkowaniu za miesiąc styczeń 2013

Wlk. Brytania 20,000€
Republika Irlandii 25,000€
Francja 24,000€
Niemcy 22,000€
Holandia 18,000€
Belgia 18,000€

 

ZŁÓŻ SWOJE CV, POROZMAWIAJ Z NAMI I ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI

© 2015 primarycarerecruitment.ie

Privacy Policy