Zdravstvo: vizija PCR-a

Kompanija PCR je utemeljena na pogledu u budućnost koji predviđa kontinuirani rast zdravstvenih tržišta potaknut brojnim čimbenicima, uključujući:

 • Starenje stanovništva na globalnoj razini kao rezultat poboljšanja u pružanju zdravstvene zaštite. Primjer je broj zemalja u kojima je prosječni životni vijek duži od 80 godina.
 • Demografija “baby boom” populacije bliži se odlasku u mirovinu.
 • Djelokrug poboljšanih zdravstvenih odredbi zemalja s rastućim gospodarstvima i velikom populacijom. Navedeno u kombinaciji s velikim migracijskim tokovima vođenim nejednakim primanjima također stvara potražnju u zdravstvu bogatijih zemalja.

Nadalje, u okviru zdravstvenog sektora primjećeno je da se znatna integracija nastavlja priznavanjem liječničkih kvalifikacija u inozemstvu i standandiziranjem obrazovanja u zdravstvu. Također je vidljivo da je zdravstvena zaštita marketinška vještina globalnih dimenzija i da se čak i jezične i lingvističke barijere, koje su u povijesti bile prisutne, sve više smanjuju kako sve više i više ljudi, uz klinička, razvija i jezična znanja.

Kako mi možemo biti različiti?

Naš moto je da moramo biti odlični u pružanju usluga i razvijati našu ponudu te biti sposobni prezentirati našu poruku na tržištu

Vjerujemo da su sljedeće karakteristike važne u našem viđenju usluge zapošljavanja u zdravstvu:

 1. Naše vlastito bolničko iskustvo dopušta nam da prisno razumijemo potrebe naših klijenata.
 2. Skup jezičnih vještina naših djelatnika omogućuje testiranje i razvoj ključnih vještina, ukljušujući upotrebu specijalističke terminologije u zdravstvu.
 3. Fizička prisutnost u ponudi i potražnji na tržištu omogućuje razumijevanje lokalnih tržišnih uvjeta
 4. Mogućnost korištenja novonastalih medija za marketing i pronalaženje zdravstvenih stručnjaka iz inozemstva.
 5. Sposobnost korištenja društvenih medija, povećanje interesa svih zaposlenih u zdravstvu te učinkovito prezentiranje poruke na tržištu.
 6. Prepoznati promjene na tržištu u pogledu ponude i potražnje što će pomoći klijentima da učinkovito planiraju zapošljavanje u budućnosti.
 7. Razvoj efikasnog sustava za vođenje cijelog procesa zapošljavanja i obrada dostupnih podataka radi dobivanja učinkovitih i pravovremenih rezultata za naše klijente i za kandidate.
 8. Pomoć u upravljanju procesom zapošljavanja za naše klijente koje je prilagođeno njihovim potrebama i koje uključuje cijeli proces zapošljavanja te zadržavanja zaposlenika.
nurses
career management
career management
nurses

Prepoznajemo razvoj tržišta u Europi potaknut migracijama uzrokovanih razlikom između lokalnog i inozemnog gospodarstva. Također mi smo svjesni posljedica mijenjanja zakona u područjima kao na primjer Nacionalna politika useljavanja i Europska direktiva o radnom vremenu. Drugi ključni čimbenik u radnom okruženju u zdravstvu je mijenjanje  uloge žena na radnom mjestu.

PCR namjerava biti ispred tih promjena. Cilj nam je razviti paneuropski i na kraju globalni model. Istovremeno ćemo prepoznati vlastita ogranićenja, te se koncentrirati na glavne mogućnosti i razvoj novih tržišta koje posjeduju sve potrebne resurse za naše klijente.

Glavna potražnja

 • medicinske sestre
 • liječnici
 • fizioterapeuti
 • ljekarnici
 • stomatolozi
 • pomoćno zdravstveno osoblje

Naš internacionalni model trenutno se usredotočuje oko glavnih tržišta potražnje i ponude kao što su

Potražnja

Velika Britanija, Irska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Belgija, Švicarska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Saudijska Arabija

Ponuda

Portugal, Španjolska, Grčka, Italija, Irska, Poljska, Hrvatska, Rumunjska, Indija, Filipini

Vjerujemo da kombiniranjem visokoobrazovanog višejezičnog osoblja sa visokom motivacijom i odgovarajućom prostornom lokacijom te sa planom razvoja tržišta možemo pružiti značajnu “dodanu vrijednost” našim klijentima kod procesa zapošljavanja u zdravstvu.

© 2015 primarycarerecruitment.ie

Privacy Policy